Sekcija trgovaca, pekara i mesara

  • Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 130/2015 omogućeno je doniranje hrane bez plaćanja PDV-a, a stupa na snagu 8. prosinca 2015. Ovim je izmjenama prethodilo donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje od strane Ministarstva poljoprivrede objavljenog u Narodnim novinama 119/2015, a koji je stupio na snagu 1. studenoga.

  • Na traženje Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je izmjenu i dopunu Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 72/2015. Izmjene se odnose na prihvaćanje zahtjeva kojim se uvažavaju opravdane okolnosti te su poslodavci obvezni obavljanje poslova zaštite na radu, uskladiti s odredbama Pravilnika do 31. prosinca 2015.

  • Ugledni  International Taste & Qualitiy Institute sa sjedištem u Bruxellesu potvrdio je da su hrvatski čvarci visoke kvalitete. Priznanje je za svoju kvalitetu dobila i svinjska mast, ali i 17 Podravkinih proizvoda.

  • U Narodnim novinama broj 142/2013 objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda čija primjena počinje od 7. prosinca 2013. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

  • U narodnim novinama od 25.10.213. objavljen je  „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama" kojima se mijenja datum dopuštene prodaje cigareta s cijenom na markici,  te se isti produžuje do 01.01.2015.godine. To znači da su sve zalihe cigareta u veleprodajama i maloprodajama nakon 01.11.2013.g. ispravne i da se i dalje mogu prodavati, te naručivati od distributera.

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor