Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Održan je prvi sastanak kandidata za projekt mobilnosti osposobljavanja i prekvalifikacije za kristalobrusača, u okviru cjeloživotnog učenja. Sastanak je održan 08. 01.2014. u prostorijama Udruženja obrtnika Samobor.

 WP 000105

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex