Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

U sklopu našeg projekta za cjeloživotno učenje, u projektu mobilnosti Strukovna prekvalifikacija i osposobljavanje za kristalobrusače, VRAPT-CC, a na osnovu Vaših motivacijskih pisama, pozvani su odabrani kandidati dana 08.01.2014. (SRIJEDA) U 11,00h u prostorijama Udruženja obrtnika Samobor, Šmidhenova 34, Samobor.

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex