Udruženje obrtnika Samobor organiziralo je 26. siječnja seminar: "Posebnosti pri izradi godišnje porezne prijave obrtnika I slobodnih zanimanja za 2016.G. I izmjene o oporezivanju samostalnih djelatnosti od 01.01.2017.G." koji je okupio brojne obrtnike/poduzetnike i njihove zaposlenike. Od  01.01.2017.g. uvode se nove stope poreza na dohodak  - 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kn i 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kn. Veći je osnovni odbitak 3.800,00 kn i osobni odbitak za članove obitelji.

Snižavanje stope poreza na dobit na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna i 18% za ostale porezne obveznike koji imaju veći godišnji prihod.

Snižena stopa PDV 13% prelazi u stopu 25% – usluge u ugostiteljstvu i šećer.

Smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4%. Osobe koje stječu prvu nekretninu  radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, ne mogu biti oslobođene plaćanja tog poreza.

Teme ovog seminara bile su zanimljive kako obrtnicima tako i poduzetnicima, jer su mogli čuti iz prve ruke novosti i obveze u poreznom izvještavanju koje se od njih traže u narednom razdoblju. Predavačica je tijekom punih 2 sata detaljno i precizno prezentirala ovu stručnu temu, a bilo je vremena i za brojna pitanja koja su imali sudionici. Na seminaru su i artikulirani i problemi s kojima se, poglavito računovodstveni servisi, susreću tijekom izvršavanja svih obveza prema poreznoj upravi.

Udruženje se ujedno zahvaljuje svim sudionicima i svim onima koji su podržali i pohvalili organizaciju ovog seminara.  

 

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor