Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

 

Zagrebačka županija je 04.07.2018. objavila natječaj za obrtnike kojim sufinancira odlaske i izlaganje na Sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj i najviše 25.000 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu. Jednom poduzetniku mogu se dodijeliti najviše dvije bespovratne potpore u jednoj kalendarskoj godini i to za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu, odnosno isključivo za:

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te

- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Sve detalje natječaja možete vidjeti na službenim stranicama Zagrebačke županije: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/208/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima-za

Molimo obrtnike sa područja Samobora, Svete Nedelje i Stupnika da obavijestite Udruženje o Sajmovima na kojima planirate nastupati tijekom 2018.g. kako bismo imali uvid u vaše interese i mogući zajednički nastup naših članova.

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex