Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Grad Samobor i ove godine dodjeljuje bespovratna financijska sredstava za kapitalna ulaganja u proizvodnju, subjekata malog gospodarstva (poduzećima i obrtima) sa sjedištem na području grada Samobora. Javni poziv objavljen je 5. studenog 2018. i traje do 19. studenog 2018. g.

Prihvatljive aktivnosti za koje je moguće ostvariti potporu su sljedeće:

- nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za obavljanje osnovne djelatnosti; novih ili rabljenih,

- preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme; novih ili rabljenih,

- nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava vezanih uz alate i opremu za obavljanje osnovne djelatnosti odnosno u funkciji proizvodnog procesa,

- izgradnja novog/nadogradnja postojećeg poslovnog objekta/prostora u vlasništvu gospodarskog subjekta koji podnosi Zahtjev za potporom,

- troškovi projektne dokumentacije za izgradnju/nadogradnju poslovnog objekta/prostora u vlasništvu gospodarskog subjekta koji podnosi Zahtjev za potporom,

- izradu prototipa proizvoda namijenjenog izvozu za koji je osiguran plasman.

 

Iznosi potpora podijeljeni su u razrede i ovise o visini ulaganja pojedinog gospodarskog subjekta i to na način da za iznos ulaganja:

- od 80.000,00 kuna do 150.000,00 kuna – potpora iznosi 30.000,00 kuna,

- od 150.000,00 kuna do 300.000,00 kuna – potpora iznosi 40.000,00 kuna,

- iznad 300.000,00 kuna – potpora iznosi 50.000,00 kuna.

Minimalni iznos ulaganja je 80.000,00 kuna, a pojedinačnog troška unutar ulaganja mora biti veći od 10.000,00 kuna. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja izraženi bez Poreza na dodanu vrijednost (PDV). Potpora se odobrava gospodarskim subjektima koji su izvršili ulaganje u razdoblju od 01. prosinca 2017. godine do 02. studenog 2018. godine. Upute kao i obrasce za prijavu podnositelji zahtjeva za potporom mogu dobiti u

Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije,

Referadi za gospodarstvo, poljoprivredu i civilnu zaštitu,

Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 316/1 i/ili na broju telefona 3327-101.

Cijeli tekst javnog poziva za dodjelu potpora može se pogledati na službenoj Internet stranici grada Samobora:

https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=163.

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex