Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Grad Samobor objavio je na svojoj službenoj web stranici Poziv za dodjelu potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području Grada Samobora za 2019. g. Predmet Javnog poziva: dodjela financijskih sredstava kao potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora malim gospodarskim subjektima; obrtima, trgovačkim društvima, i OPG-ovima sa sjedištem/prebivalištem na području grada Samobora.

Pravo na sredstva potpore zapošljavanju mogu ostvariti korisnici koji su zaposlili osobu s prebivalištem na području grada Samobora, na neodređeno ili određeno vrijeme.

Potpore su podijeljene u razrede, prema obliku i visini:

  1. za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti:
    - potpora iznosi 6.000,00 kuna za korisnike koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a za sve ostale djelatnosti iznosi 4.000,00 kuna
  2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti:
    - potpora iznosi 7.000,00 kuna za korisnike koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a za sve ostale djelatnosti iznosi 5.000,00 kuna.

Potpore se odobravaju podnositeljima zahtjeva koji su zaposlili osobu nakon 01. studenog 2018. godine pa do dana podnošenja zahtjeva za potporom, bez obzira na dužinu trajanja prijave nezaposlenosti pri Zavodu za zapošljavanje i druge radne uvjete.

Prijave na poziv traju do 30. studenog 2019. godine odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2019. godinu. Zahtjevi za potporom rješavat će se prema redoslijedu prispijeća.


Informacije vezane za javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, soba 102, na broju telefona 3327-101 ili na www.samobor.hr.

Uvjete i kriterije za dodjelu potpora kao i način podnošenja prijava možete pogledati u dokumentima koji se nalaze u prilogu.

  1. Javni poziv i prateća dokumentacija

 

 

 

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex