Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Temeljem Programa "Naukovanje za obrtnička zanimanja" dodjeljuju se bespovratne potpore za izvođenje programa naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“,broj 42/08).

Potpora male vrijednosti dodijeliti će se za pokriće prihvatljivih troškova vezanih uz:

- iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju,

- naknadu mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje. Fond sati za učenike na naukovanju polaznike prvog razreda ne može iznositi više od 560 sati, drugog razreda 630 sati i trećeg razreda 640 sati. Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s navedenim maksimalnim brojem sati za određenu godinu obrazovanja,

- nabavu opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanos izvođenjem naukovanja.

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, br.63/14 i 80/18);

- do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama može se dodijeliti za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjemnaukovanja.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

Korisnik potpore male vrijednosti je mikro, malo i srednje poduzeće (isključivo obrt, trgovačko društvo, zadruga i ustanova) koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.

Cjelokupan tekst Poziva i dokumentacija nalazi se OVDJE

Prijave se zaprimaju isključivo od 10. rujna 2019.godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex