Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Grad Samobor u 2019. godini podupire tradicijske i umjetničke obrte sa sjedištem u gradu Samobor iznosom od 4.000,00 kn po pojedinačnom obrtu.

Potpore se odobravaju obrtima za:
- ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
- nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
- edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
- priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, te Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta,
- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
- marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice)).

Minimalan iznos troška mora biti 5.000,00 kn.

Popis dokumentacije potrebne za prijavu: Uz zahtjev za dodjelu potpora potrebno je priložiti:
- presliku rješenja o registraciji obrta/presliku obrtnice,
- program rada obrta,
- opis proizvoda s fotografijama,
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznih dugovanja (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu),
- potvrdu Grada Samobora o nepostojanju dugovanja prema Gradu Samoboru i trg. društvima Komunalac d.o.o. i Energo metan d.o.o. (potvrdu će pribaviti nadležan upravni odjel Grada Samobora!),
- dokaz o namjenskom utrošku financijskih sredstava (preslika računa i/ili ugovora) za prihvatljive troškove utvrđene Pravilnikom,
- uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta (ukoliko posjeduje)
- dokaz o kategoriji: vlasnik obrta – žena, invalid, mladi, početnik; zaposlenih osoba s invaliditetom (ukoliko posjeduje)
- dokaz o edukaciji ili stručnom osposobljavanju zaposlenih (ukoliko posjeduje)
- dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci i sl.) drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev
- Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, Obrazac 2
- presliku kartice/ugovora o vođenju žiro računa podnositelja zahtjeva s IBAN brojem

Prijave na natječaj traju do 11. prosinca 2019. godine.

Svi ostali detalji javnog poziva, kao i način prijave i detaljan postupak dodjele potpora, dostupni su na https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=352

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex