Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Grad Samobor objavio je na svojoj službenoj web stranici Poziv za dodjelu potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području Grada Samobora za 2019. g. Predmet Javnog poziva: dodjela financijskih sredstava kao potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora malim gospodarskim subjektima; obrtima, trgovačkim društvima, i OPG-ovima sa sjedištem/prebivalištem na području grada Samobora.

Grad Samobor nastavlja poticati razvoj poljoprivrede, za što je u ovoj godini osigurano 845.000 kuna. U tijeku je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva. Unutar mjere razvoj poljoprivrede sufinancirat će se razvoj stočarske proizvodnje, investicije u poljoprivrednim gospodarstvima te premije osiguranja.

Ministarstvo turizma objavilo je 28. siječnja 2018. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj.

Objavljen je novi EU natječaj (trajno otvoreni poziv) Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza za mikro, mala i srednja poduzeća s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Godišnja sjednica Skupštine Udruženja obrtnika samobor, održana 17.12.2018. g. u prostoru Udruženja u Šmidhenovoj 34, upotpunjena je svečanim potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu sa gradom Samoborom u provedbi programa stipendiranja učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Grad Samobor objavio je javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2018. koji je otvoren do 24. prosinca 2018. Minimalni iznos ulaganja/prihvatljivih troškova mora iznositi 5.000,00 kuna kako bi podnositelj ostvario pravo na potporu odnosno sufinanciranje, a najviši pojedinačni iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti po jednom javnom pozivu za dodjelu potpora je 4.000,00 kn.

Grad Samobor i ove godine dodjeljuje bespovratna financijska sredstava za kapitalna ulaganja u proizvodnju, subjekata malog gospodarstva (poduzećima i obrtima) sa sjedištem na području grada Samobora. Javni poziv objavljen je 5. studenog 2018. i traje do 19. studenog 2018. g.

I u ovoj godini Grad Samobor stipendirat će učenike i studente te mlade glazbenike. Natječaj je otvoren 15. listopada, a traje do 29. listopada do kad se zaprimaju prijave kandidata.

Za školsku/akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se najviše 7 stipendija za učenike po kriteriju izvrsnosti, 10 stipendija za studente po kriteriju izvrsnosti, 3 stipendije za učenike mlade glazbenike, 2 stipendije za studente mlade glazbenike, 30 stipendija za učenike temeljem socio-ekonomskog statusa te 15 stipendija za studente temeljem socio-ekonomskog statusa.

 

Zagrebačka županija je 04.07.2018. objavila natječaj za obrtnike kojim sufinancira odlaske i izlaganje na Sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj i najviše 25.000 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu. Jednom poduzetniku mogu se dodijeliti najviše dvije bespovratne potpore u jednoj kalendarskoj godini i to za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu, odnosno isključivo za:

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te

- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Sve detalje natječaja možete vidjeti na službenim stranicama Zagrebačke županije: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/208/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima-za

Molimo obrtnike sa područja Samobora, Svete Nedelje i Stupnika da obavijestite Udruženje o Sajmovima na kojima planirate nastupati tijekom 2018.g. kako bismo imali uvid u vaše interese i mogući zajednički nastup naših članova.

„ Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“ kojim se mala i srednja poduzeća potiču na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti uključuju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na sljedeće:

  • Poslovne web stranice
  • E-commerce
  • M-commerce.

Ukupno raspoloživa sredstva iznose 15.200.000,00 HRK. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000,00 HRK, a maksimalni 100.000,00 HRK, u intenzitet potpore od 70% - 85% prihvatljivih troškova. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, od 13. kolovoza 2018. godine.