Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u ukupnom iznosu od 40 milijuna kuna.

Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu ovog Natječaja jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije u vezi s poduzetništvom, organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga.

Zagrebačka županija objavila je Javni natječaj za potpore razvoju poduzetništva u 2019. g. u vrijednosti 6.800.000,00 kn. Prijave na natječaju primaju se do 03. lipnja 2019. g.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na svojim web stranicama Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

Prijave se zaprimaju isključivo od 10.4.2019. godine. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.

Grad Samobor objavio je na svojoj službenoj web stranici Poziv za dodjelu potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području Grada Samobora za 2019. g. Predmet Javnog poziva: dodjela financijskih sredstava kao potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora malim gospodarskim subjektima; obrtima, trgovačkim društvima, i OPG-ovima sa sjedištem/prebivalištem na području grada Samobora.

Grad Samobor nastavlja poticati razvoj poljoprivrede, za što je u ovoj godini osigurano 845.000 kuna. U tijeku je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva. Unutar mjere razvoj poljoprivrede sufinancirat će se razvoj stočarske proizvodnje, investicije u poljoprivrednim gospodarstvima te premije osiguranja.

Ministarstvo turizma objavilo je 28. siječnja 2018. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj.

Objavljen je novi EU natječaj (trajno otvoreni poziv) Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza za mikro, mala i srednja poduzeća s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Godišnja sjednica Skupštine Udruženja obrtnika samobor, održana 17.12.2018. g. u prostoru Udruženja u Šmidhenovoj 34, upotpunjena je svečanim potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu sa gradom Samoborom u provedbi programa stipendiranja učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex