Među 15 gradova s najviše poduzetnika, čak su tri grada koja nisu županijska središta. Riječ je o Puli, Poreču i Samoboru. Od 128 gradova u Hrvatskoj, 15 ih ima više od 1.000 poduzetnika, dok 31 grad ima manje od 100 poduzetnika sa sjedištem u tom gradu.

Najviše poduzetnika očekivano ima Grad Zagreb, 38.127, a najmanje Vrlika, tek 20. Među 15 gradova s najviše poduzetnika, tri su grada koja nisu županijska središta. Riječ je o Puli - 2.684 poduzetnika, Poreču - 1.260 poduzetnika i Samoboru - 1.140 poduzetnika, donosi nam najnovija analiza o broju poduzetnika po gradovima koju je objavila Fina.

Dobar nam je to pokazatelj kako se u gradu Samoboru privatni sektor različitim mjerama potpomaže, no za dobar su rezultat ipak najzaslužniji naši vrijedni samoborski poduzetnici. 

 

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor