Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 130/2015 omogućeno je doniranje hrane bez plaćanja PDV-a, a stupa na snagu 8. prosinca 2015. Ovim je izmjenama prethodilo donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje od strane Ministarstva poljoprivrede objavljenog u Narodnim novinama 119/2015, a koji je stupio na snagu 1. studenoga.

Sada se, dakle, porezno priznatim manjkom smatraju sve isporuke hrane bez naknade (donacije) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima, isključivo neprofitnim pravnim osobama registriranim kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane.

Dozvoljena vrijednost donirane hrane koja se oslobađa PDV-a iznosi do 2% prihoda ili primitaka poreznog obveznika u prethodnoj godini. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a).
Porezni obveznici donatori koji nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a ne može biti priznato donatoru ako je doniranu hranu nabavio unutar tri mjeseca prije isteka otpisnog roka. Navedeno se ne primjenjuje na dobra čiji je rok trajanja manji od tri mjeseca.

U slučaju elementarnih nepogoda priznavati će se i isporuke hrane donirane krajnjim primateljima bez posrednika.
Porezni obveznici isporučitelji donirane hrane dužni su dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o donaciji do 20-og dana u mjesecu koji slijedi obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno).

Podaci o doniranim isporukama upisuju se u Obrazac DONH – Izvješće o obavljenim donacijama hrane koji je sastavni dio Pravilnika.
Posrednici u donacijama obvezni su isporučiteljima dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, nego će ju donirati krajnjim primateljima.

U Hrvatskoj se godišnje baca oko 400 tisuća tona hrane, a sve zbog apsurdnih propisa da se na donacije plaća PDV od 25 posto. 

Ove promjene Pravilnika o PDV-u uvelike će olakšati poslovanje našim trgovcima, ugostiteljima, pekarima, slastičarima i drugim objektima koji posluju s hranom. Obrtnici su humanitarci, žele hranu koja je pred istekom roka, a još ima uporabnu vrijednost, donirati onima kojima je to najpotrebnije.  

 

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor