Sekcija trgovaca, pekara i mesara

Članovi Izvršnog odbora:

 • Marija Komerički, Predsjednica, Bistrec 48, Lug, Bregana (kontakt)
 • Marija Širanović, Potpredsjednica, Gornjostupnička 24 b,  Gornji Stupnik
 • Maja Beran, Trg kralja Tomislava 7, Samobor
 • Tomica Bošnjak, Gajeva 35, Samobor
 • Terezija Budi, Kleščićeva 1, Samobor
 • Štefanija Horvatinec, Svetog Benedikta 7, Gornji Stupnik
 • Božidar Komerički, Bistrec 48, Lug, Bregana 
 • Renata Kruhan, Žumberački put 1, Bregana
 • Ivica Marović, Marovići II 12, Rakov Potok
 • Željko Noršić, Milakovićeva bb, Samobor
 • Anica Vugrin, Stražnička 16, Samoborr
gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor