Sekcija ostalih proizvodnih djelatnosti

Članovi izvršnog odbora:

  • Silvana Krajačić, Predsjednica Trg kralja Tomislava bb, Samobor (kontakt)
  • Franjo Oslaković, Potpredsjednik,  Perkovčeva 17, Samobor 
  • Karolina Bilogravić, Šmidhenova 1, Samobor 
  • Antun Filipec, Stražnička 1 a, Samobor 
  • Brigita Mihina, Preradovićeva 10, Samobor 
  • Viktorija Oslaković, Perkovčeva 17, Samobor
  • Edvin Štih, Rude 349/1, Samobor
gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor