Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Udruženje obrtnika Samobor, u suradnji sa Pučki učilištem Samobor i Učilištem za cestovni promet iz Zagreba, organizira periodičku edukaciju za vozače – KOD 95. Zakazani termin u Pučkom otvorenom učilištu Samobor 12. 3. u 8 sati.

Upisnica se nalazi u prilogu teksta, aPotrebna dokumentacija za svakog polaznika prilaže se uz upisnicu, a sastoji se od:

  • Osobna iskaznica
  • Vozačka dozvola
  • Domovnica
  • Rodni list

Svi zainteresirani polaznici potpisuju ugovor o obrazovanju, s sve prijave i informacije možete dobiti u Odjelu za obrazovanje POU Samobor, Trg Matice hrvatske 3, Samobor, na tel.

  • 555 – 5292, 091/ 3360 113
  • Cijena edukacije: 750 kuna po polazniku.

 

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex