Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Posebnosti pri izradi godišnjih poreznih prijava obrta i slobodnih zanimanja za 2017. i porezne novine od 1.1.2018. 

 1. Posebnosti pri izradi godišnjih prijava radnika i slobodnih zanimanja za 2017. olakšice i oslobođenja koje se mogu koristiti podnošenjem poreznih prijava, obračun amortizacije, obračun doprinosa po osnovi obavljanja drugih djelatnosti, dana darovanja

 2. popunjavanje godišnje porezne prijave na novom Obrasca DOH, sastavljanje pregleda poslovnih prijava i izdataka na novom obrascu P-PPI i utvrđivanje poreznih obveza na novom prilogu UPO

 3. podjela dohotka na konačan dohodak i godišnji dohodak

 4. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. godinu

 5. Kada građani podnose Obrazac ZPP-DOH za 2017.
  - podnošenje novog obrasca INO DOH za ostvareni dohodak u inozemstvu

 6. Nove elektroničke usluge - korištenje Jedinstvenog portala Porezne uprave
  - prvi put podnošenja godišnjih prijava elektroničkim putem, korisnički pretinac za primanje obavijesti

 7. Elektroničko slanje porezne kartice i podnošenje zahtjeva za izmjenu
  - tko može biti nadzorni član u 2018. godini, raspored osobnog odbitka između više isplatitelja

 8. Izmjene u obavljanju samostalnih djelatnosti od 1.1.2018.

 9. Izmjene Pravilnika o PDV-u - pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave ili iznajmljivanja osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz, povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a, primjena obračunskih kategorija PDV-a pri uvozu strojeva i opreme

 10. Izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila od 1.1.2018.
  - plaćanje upravnih pristojbi za posebni porez na dobivanje rabljenih motornih vozila

 11. Izdavanje potvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa

 12. Odgovori na pitanja

Predavač:

mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Ministarstvo financija - Područni ured Zagreb

 

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex