Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Dinamičnost poslovanja i česte promjene u poslovnom svijetu od svih poslovnih ljudi iziskuju stalno usavršavanje, i to ne samo u stručnim i tehničkim znanjima. Vještine uspješnog komuniciranja, pregovaranja, vođenja, prezentiranja i prodaje, nezaobilazan su alat svakog obrtnika. Kako bi uspješno usvojili gore navedene vještine, Udruženje obrtnika Samobor je u suradnji sa Obrtničkim učilištem provelo edukaciju za 10 zainteresirane obrtnika.

 

SAMOBORSKI OBRTNICI USPJEŠNO SU ZAVRŠILI EDUKACIJU

Edukacija se održala u periodu od 10.12. - 14.12.2018. u poslijepodnevnim satima u prostorijama Udruženja obrtnika Samobor. Edukacija je sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije i za članove Udruženja je bila u potpunosti besplatna. Koncept edukacije činili su pet modula:

  • Poslovna komunikacija
  • Poslovno upravljanje
  • Pozicioniranje na tržištu putem suvremenih marketinških alata
  • Upravljanje vremenom i organizacijske vještine
  • Korištenje informatičkih alata u poslovanju

Cilj poslovne komunikacije bio je osvijestiti kompleksnost komunikacijskog procesa i što sve utječe na uspješnost komunikacije te uvježbati aktivno slušanje, nedvosmisleno izražavanje s posebnim naglaskom na davanja povratne informacije (feedbacka), koji su osnova za građenje odnosa i postizanje dobrih poslovnih rezultata. Kroz poslovno upravljanje polaznici su se upoznali s osnovama računovodstva kako bi donošenjem odluka utjecali na poboljšanje financijskih rezultata te planirali uravnoteženu financijsku strukturu, odnosno pažljivo i odgovorno odlučivali o izvorima financiranja na temelju sadašnjih i budućih poslovnih pokazatelja uz prateću zakonodavnu strukturu. U pozicioniranju na tržište putem suvremenih marketinških alata obrtnici su naučili koristiti Internet promociju, digitalni marketing i društvene mreže u svrhu promocije svojih proizvoda i svojih obrta. Upravljanje vremenom i organizacijske vještine u današnje užurbano doba pokazuju se kao iznimno važne vještine koje je moguće postići putem učenja o načinima efikasnog postavljanja prioriteta u odnosu na osobne i profesionalne životne ciljeve i organiziranje svojih dnevnih zadataka u službi dugoročnih ciljeva. Planiranje vremena, ciljeva i zadatak je važno kako bi se u konačni osigurali bolji poslovni rezultati i kontrola nad poslovanjem. S obzirom da se današnje poslovanje zasniva na intenzivnoj primjeni informatičkih, komunikacijskih tehnologija i tehnologija grupnog rada, korištenje informatičkih alata u poslovanju javlja se kao nužnost i potreba. Kroz edukaciju polaznici su naučili koristiti ključne tehnologije koje utječu na efikasnost i produktivnost poslovanja i grupnog rada, koje omogućuju upravljanje dokumentima, njihovim sadržajem, odnosima s kupcima, komunikaciji i radu u skupini. Zahvaljujemo svim polaznicima koji su se odazvali ovoj edukaciji i pozivamo sve obrtnike da se i ubuduće javljaju na tečajeve, seminare i edukacije koji će im koristiti u njihovom poslovanju.