Održan je prvi sastanak kandidata za projekt mobilnosti osposobljavanja i prekvalifikacije za kristalobrusača, u okviru cjeloživotnog učenja. Sastanak je održan 08. 01.2014. u prostorijama Udruženja obrtnika Samobor.

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor