U sklopu našeg projekta za cjeloživotno učenje, u projektu mobilnosti Strukovna prekvalifikacija i osposobljavanje za kristalobrusače, VRAPT-CC, a na osnovu Vaših motivacijskih pisama, pozvani su odabrani kandidati dana 08.01.2014. (SRIJEDA) U 11,00h u prostorijama Udruženja obrtnika Samobor, Šmidhenova 34, Samobor.

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor