Sekcija trgovaca, pekara i mesara

U Narodnim novinama broj 142/2013 objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda čija primjena počinje od 7. prosinca 2013. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

U narodnim novinama od 25.10.213. objavljen je  „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama" kojima se mijenja datum dopuštene prodaje cigareta s cijenom na markici,  te se isti produžuje do 01.01.2015.godine. To znači da su sve zalihe cigareta u veleprodajama i maloprodajama nakon 01.11.2013.g. ispravne i da se i dalje mogu prodavati, te naručivati od distributera.

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor