Sekcija trgovaca, pekara i mesara

U narodnim novinama od 25.10.213. objavljen je  „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama" kojima se mijenja datum dopuštene prodaje cigareta s cijenom na markici,  te se isti produžuje do 01.01.2015.godine. To znači da su sve zalihe cigareta u veleprodajama i maloprodajama nakon 01.11.2013.g. ispravne i da se i dalje mogu prodavati, te naručivati od distributera.

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor