Sekcija trgovaca, pekara i mesara

U Narodnim novinama broj 142/2013 objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda čija primjena počinje od 7. prosinca 2013. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem knjige evidencije utroška brašna knjiga (KEUB). Knjiga (KEUB) mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.

Podsjećamo da je od  20. srpnja 2013. izmjenom Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište prestala obveza obilježavanja brašna iz domaće proizvodnje kao i brašna iz uvoza evidencijskim markicama. Prestanak obveze obilježavanja brašna evidencijskim markicama odnosi se kako na uvoznike, tako i na domaće proizvođače mlinare i trgovce.

Cjeloviti sadržaj Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_142_3049.html

 

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor